A szerk.

Új KÖNYVÜNK – KÁLLAY GÉZA: MONDHATUNK-E TÖBBET?

Új KÖNYVÜNK – KÁLLAY GÉZA: MONDHATUNK-E TÖBBET?

2017 kora őszén, két hónappal hirtelen halála előtt Kállay Géza örömmel és gondosan tervezte új kötetét. Az egyes esszék, a ciklusok, az egész könyv újra fölvonultatja a legfontosabb, már többször elemzett fogalmakat. Minden markáns gondolatmenet a tovább felé mutat. Talán leginkább ez teszi a posztumusszá lett művet lüktetően elevenné. Kállay Géza, mint minden jelentős gondolkodó, művész, kíváncsian, kísérletezésre és játékra nyitottan kalandozott a szellem végtelenjében – ismerettel, logikával és szigorú etikával vértezetten.

A tanulmányokat az utolsó öt év terméséből válogatta és csoportosította, s a szövegek mögött követhető, mi minden egyebet alkotott. Az egyik Macbeth-elemzésben például Szabó Lőrinc fordítására hivatkozik, nemegyszer javítja is – későbbi írásában már saját Macbeth-fordítására hivatkozhat.

A szerző könyve elején vagy végén, a szokásoknak megfelelően, bizonyára szívesen mondott volna köszönetet néhány munkatársának, először is feleségének és legközelebbi szellemi társának, Kállay G. Katalinnak. A posztumusz kötet gondozásában még nagyobb rész hárult rá – munkáját így köszönik

a szerkesztők

354 oldal | 3800 Ft

A könyv itt megrendelhető.