Tamás Ferenc

NEGYVENES

2001 november

NEGYVENES

rám foncsorog hideg fürdőszobád
hideg fürdőszobádban görbe tükröd
e málladéknyi folt-a-folton arcom
az óezüstből bámul rám meredten
a negyvenes izzóból hull a fény
hideg november tű köd hulla fény
jegyezd meg negyvenes elég ma ennyi

földtől fölig kezem fölível
mint üstökös az agg vécécsutak száll
NE NÉZZ TE OTT

kép | David Frick, flickr.com