Tamás Ferenc

MOZDULAT

2000 május

MOZDULAT

elengedi
engedi leesni arcát
a rőt avarba.

utánakap. talán,
ugyan.

ahogy a kézfejével
legyet legyint az ember el
tétova mozdulat.

majd a kutyák.

vissza se fordul, elmegy, ottmarad.

kép | soundpatterns.wordpress.com