Lackfi János

RÉTEGZŐDÉS

1996 szeptember

RÉTEGZŐDÉS

Léptek, mozdulatok
iszapja ülepszik.
És sűrűség szerint
új és új rétegek
rakódnak fölébe.
Az első a révedezők,
égre nézők,
tekintetétől szálkás.
A második madarak
röptétől szénsavas.
És legfelül a hab,
s a napfogyatkozás:
eltévedt sas,
korsóba esett légy.

kép | Josemaria Toscano, adobe.com