Reményi Tibor

KÉT PÉLDAIRAT

arról, hogy lehet-e Európában magyarul beszélni (gondolkodni)? [2000 június]

KÉT PÉLDAIRAT

Konferenciák és szimpóziumok során vettem részt az elmúlt évben – többnyire hallgatóként, olykor előadóként is. Néha a fizikai fájdalom-határig fokozódó ingerültséget éreztem, miközben hallgattam az állítólag magyar nyelvű előadásokat, hozzászólásokat. Máskor majd megfulladtam a belülről támadó röhögőgörcstől, amely szorongatta torkomat, arcizmaimat. Így hatott rám például „A” elnök úr szereplése, melyet elrettentő példaként próbálok megjeleníteni, tartózkodva minden túlzástól. Ellenpontként bemutatott, „B”-vel jelzett honfitársam viszont föltehetőleg csak a mesében létezik, s mégis az ő mondataihoz hajlik tetszésem – bevallom, azért is, mert értem.

Konferencia zárszó

„A” elnök előadásában

Hölgyeim és uraim! Tisztelt konferencia!

Nem kívánnám tovább rabolni idejüket hosszas összefoglalással és értékeléssel, mégis elengedhetetlennek vélem, hogy a téma summázatául elmondjam Önök felé észrevételeimet. A rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt, csak néhány tématerületre reflektálnék.

Az elhangzott előadásokat illetően ki kell emelnem a B szekció délelőtti előadásait, ahol az EU-követelmények hazai interiorizálódásának nehézségeiről szóltak az előadók. Meg kell mondanom, hogy a tárgyról magam is mélyebbre menő referendumot tartottam legutóbb a bécsi előkonferencián, figyelemre méltó érdeklődés mellett. A hazai régiók képviseletében jelen nem lévő ágazati tisztségviselők véleményével egybehangzóan meg kell erősítenünk a reális esélyét a felzárkózásnak. Azt mondanám, hogy globálisan nincs alternatívája a választásnak, és ezzel csatlakozni kívánnék az államtitkár helyettes úr megnyitóban érintett eszmefuttatásához.

nem dramatizálnám

Ami a vidéki üzemek méréstechnikai kultúrájának állapotát illeti, én nem dramatizálnám a helyzetet. A TQM projektek jobb összeállításával és az erőforrások átcsoportosításával – anélkül, hogy az igények mibenlétének elemzésébe belemennénk – meg merem kockáztatni, hogy a nagy értékű mérőállomások felállítása helyett, bizonyos élenjáró cégcsoportok példáját követve, a historikus statisztikai modellek szoftver-extrapolációjával megoldhatók a vízminőség javításának, egyébként is alárendelt, alprogramjai. Mindenesetre az erre vonatkozó pénzügyi források hozzáférhetősége vonatkozásában éppen a jövő héten fogok tárgyalni a 5. keretprogram titkáraival. A monitorozást azért folytatni kell. Ismét kénytelen vagyok hangsúlyozni, hogy fel kell vállaljuk az EU kihívását; és ennek tudatosítása a legfontosabb a hazai kisvállalkozók körében is. A piaci viselkedés lényege a kihívások és kockázatok felvállalása, és amennyiben ez a konferencia ehhez hozzájárult, akkor talán nem volt felesleges az egyedülállónak látszó néhány konkrét hazai eredmény bemutatása sem – bár meg kell mondanom, én ehhez nem értek. A szakértői korreferátumokról felesleges szólnom, hiszen a meghívott magasan kvalifikált tanácsadók szereplése magáért beszélt.

vecteezy ai generated futuristic yellow design graphic minimal 32314398

Tisztelt konferencia! Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy kifejezzem köszönetemet és elismerésemet egyesületünk nevében is a konferencia technikai feltételeinek biztosításáért. Nem kerülhetett volna megrendezésre ez a fórum, ha ez a nagy jövőjű ipari park nem biztosítja számunkra az előadótermeket, az audiovizuális infrastruktúrát és kiváltképp a virtuális büfé pszeudo-szolgáltatásait, amelynek színvonala már-már a brüsszeli folyosókról begyűrűző korszerű értékszemlélet előszelét vetítette elénk. Még sokáig méltathatnám a kiadvány kvalitásait, amellyel úttörő módon innovatív technikát vezetett be a konferencia előkészítő és rendező bizottsága, amennyiben az előadások páros oldalait a nyomtatott füzet, páratlan oldalait a CD tartalmazza. Az ábrák és hivatkozások jegyzéke pedig bármely EU pont báziskönyvtárából lehívható lesz.

portábilis technikák

Meg kell mondjam Önöknek, nekem a szuperinteraktív kommunikációs megoldás tetszett legjobban az egész rendezvény struktúrájában. Amúgy is előnyös, ha a portábilis technikákat preferáljuk. Idézzük fel végül, hogy mi is volt a konferencia főcíme: „A szociometriai modellek megbízhatóságának kritériumai, különös tekintettel a biodiverzitás alakulására.” Ígéretes téma! És most a zárszó alkalmával ki kell mondanom: egészében véve igen értékes tapasztalatokkal távozhatunk a konferencia kellemes színhelyéről. Megerősödhetett bennünk – legalábbis a magam részéről, én így érzem –, hogy alapjában véve igaza volt az egyesületünkben kidolgozott elméletnek, miszerint a társadalmi formációk mikrostruktúrájának megítélése nézőpont kérdése. Erre a tézisre joggal alapozzuk további terveinket. Anélkül, hogy deszolidarizálnánk magunkat más – kevésbé sikeres – iskolák kutatóinak tudományos pályájával, megállapíthatom, hogy az eddig elnyert vissza nem térítendő céltámogatások jó helyre kerültek. Hölgyeim és uraim, sínen vagyunk. Viszontlátásra jövőre, a következő regionális konferencián.

„B” elnök előadásában

Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves kollegák!

Beesteledett, és én bizony elfáradtam a sok beszédtől és az odafigyeléstől.

A konferencia hosszú és alig érthető címe mindvégig zavart. Az előadások és hozzászólások mondanivalója számomra az volt, hogy az élővilág sokféleségének megőrzéséhez felhasználhatóak a műszaki méréstan módszerei. Élvezettel hallgattam azt a néhány előadást, amelyekből megértettem, hogyan lehet műszerekkel megfigyelni a fizikai életfeltételek romlását. Nagyon tetszett a két vidéki kísérleti telepen végzett munkát bemutató előadás. Gratulálok a szerzőknek. Az előadások stílusát és őszinteségét kiemelkedően jónak tartom. A magyar találmány ötletes alkalmazása eszembe juttatta, hogy olykor a saját hazánkban is lehetnénk próféták (talán).

vecteezy ai generated graphic background liquid digital colorful 32314387

Az előadásokat tartalmazó kiadvány használhatatlanságáért a szervezők nevében is elnézésüket kérem. A javított füzetet minden résztvevőnek postán elküldjük.

Annak megítélése, hogy érdemes volt-e részt venni ezen a konferencián, az Önök dolga.

Köszönöm figyelmüket! A konferenciát bezárom.

Mit fűzhetnék tudósításaimhoz, tanulság vagy kérdés formájában, esetleg fölháborodásom vagy elkeseredésem, netán reményem (reményim) jelzésére? Talán csak annyit, a címre utalva, hogy azért lehet, vagy lehetne… A következmények, persze, messzire vezetnek, hiszen nem csak a nyelvről van szó.

kép | vecteezy.com