Rába György

VENDÉGSÉGBEN ÖNMAGAMNÁL

2005 április

VENDÉGSÉGBEN ÖNMAGAMNÁL

Ajándékozó indulattal
egyszer meghívom magamat
eszméltető vendégségbe
bárcsak bőrében az ember
magát látogatónak élje
éhségben folyvást halogatódó
falatot könnyebbedve teste
várt madár-lét kezdetének szeresse
s ha rövidzárlat otthonában
a tiltó tért megsemmisíti
örüljön mert vágya korlátlan
s ha búcsút int kedvese végsőt
a kitáruló panorámán
tudjon vigadni később
s ahogy belepillantva a tükörben
redői gyérülő sörénye láttán
ábrázatára döbben
ujjongjon inkább hogy orcája más ma
ezért lehet még
határtalan az alakváltozása

kép | Scheiber Hugó: Kávéházban