Rába György

KORSZERŰ MÁGIA

1995 december

KORSZERŰ MÁGIA

Magamat korholom
törékeny csont miféle
lankadatlan ügybuzgalom
éjt nappá téve
hurkot vonást vetni papírra
micsoda ideg- és ín-nyüvő
nekiveselkedés
Sámsonnal vetélkedés
ám ki méltatott volna láncra
kidöntendő oszlopok tömlöcére
versenytársam csak Altamira
riadozó őskori piktora
szorongásában barlangja falára
bűvöli a fölpúposodó
vadat s szarvát a döfni készet
hogy a névtelen elől bujdosó
sorsától elriadjon
a kőbe bénított
ellenségesen leskelő enyészet

kép | Langetti Giovanni Battista: Sámson