Ács József

PALACKPOSTA A NEKROPOLISZBÓL

[VISZONTLÁTÁS]

PALACKPOSTA A NEKROPOLISZBÓL

Levendel Júlia: Kijárási tilalom című írásához

„A kijárási tilalom csakugyan nekropolisszá változtat egy várost”, írta Levendel Júlia 2005 májusában. Rácsodálkozom a dátumra. Ez még az előző év­szá­zad, ami 2001 szeptemberében kezdő­dött és tizennégy évig tartott. Két összeomlás határolta. Meglódult a világ leghatalmasabb hadigépezete, meglódultak a kibombázott ember­tömegek. Új erők szabadultak el: nem valami történt a világban, hanem a világ változott meg. Hirtelen minden új, fenyegetéssel terhes jelentést kapott.

Novemberi éjszaka. Palacsintaként szétterülő hideg az utcákon, sűrűsödő köd.

Mikor először találkoztam a kijárási tilalom kifejezéssel, izgalmasnak tűnt, nem vészjóslónak. Hiszen szerettem otthon lenni saját játékaim és könyveim társaságában. Annak ellenére, hogy lefek­vés után a sötét­ben semmilyen módon ki nem oltható gyanakvás támadt bennem. Valaki van a szobá­ban. Csontváz. Vagy be­törő. Meghúzódik a szekrény és a fal közti résben vagy az ágy alatt. Tudja, hogy nem látom, s tudja, hol vagyok. Én meg csak annyit, hogy valahol ott van: eleve egyen­lőtlenek a feltételek, s nálam nyil­ván sokkal erősebb.

van félnivalóm

A tévében sugárzott aktuális sci-fi sorozat egyik epizódjában önmagát láthatat­lan­ná tevő sorozatgyilkos közeledett a lépcsőn. A bázis parancsnoka azonban rájött, hogy hőkame­rával ki lehet mutatni a körvonalát. A monitoron lépkedő ködfehér alakban ráismertem rettegésem tárgyára. Hőkamera híján is torkon ragadott a bizonyosság: van félnivalóm.

Nyári zivatarok idején, mikor hirtelen besötétedett, nem maradtam bent a házban, inkább kiültem a fal tövébe. A dörrenésektől, villámcsapásoktól cseppet sem féltem: élveztem az elemek tombo­lását. Odabent nem tudtam volna megmaradni. Felkapcsolhattam volna persze mindenhol a villanyt, a konyhában, fürdőszobában is, ám ez már önmagában ijesztő légkört teremtett volna – vészhelyzet, szükségállapot. A sistergő esőt meg szerettem nézni.

Emlékszem, egy napsütötte délutánon apám művészeti albumai közt tallózva kiemeltem egy kemény fedelű könyvet. Goya rézkarcait tartalmazta: A háború borzalmai. Végiglapoztam.

brown wooden panel door beside gray concrete wall

Napokig grimaszba torzult arcokat, kikötözött, karóba húzott, kettészelt, szétszaggatott emberi testeket láttam magam előtt, pedig valójában az iskolaudvaron álltam a tízperces szünetben vagy a konyhaajtóban ültem a pirosra festett hokedlin, míg édesanyám főzött. A látható valóság unalmas, eseménytelen felszíne alatt láthatatlan borzalmak hordái vonultak. Míg a paradicsomos húsgom­bócot ettem, újra meg újra elkép­zel­tem, hogy valamelyik módszerrel kivégeznek.

Kijárási tilalom? Jól megleszek otthon.

hideg fényű neon alatt

Elsős koromban egy osztálytársam a tanítás végén felvetette, menjek el játszani hozzájuk. Az ötlet meglepett, de némi habozás után igent mondtam. Jól megjegyeztem, melyik utcasarkon merre fordul­tunk, hogy majd hazataláljak. Eszembe sem jutott, hogy más fejével is kellene gondolkodnom. Már sötétedett, mikor lenyomtam a bejárati ajtó kilincsét. Nagyapám szobájában a nemrég felszerelt hideg fényű neon alatt már ülésezett a háromfős tanács. Anyám kiborult. Hogy képzeled, hogy csak úgy elcsavarogsz? Hol voltál idáig?

Megemlegettem. Kijárási tilalom. Iskola után kitérők nélkül irány haza.

Nem ez a büntetés volt az oka, hogy magának való, otthon ülő kamasz lett belőlem. Továbbra is jobban féltem attól, ami láthatatlan. Csak később fogtam fel, hogy ami hordoz, megtart és léte­zé­sem súlypontját képezi, éppúgy nem látható.

black house

Gyerekfejjel beleolvastam mindenbe. Az orvosi tankönyvektől jeges rémület szállt meg: kis­is­kolás korom rettegett csontvázainál, a Saint-Saëns Haláltáncának lemezborítóján hajladozó haj­csim­bókos figu­rák­nál, de még a szen­vedés számtalan formájánál, a legkülönfélébb torzulatoknál is sok­ko­lóbb volt a szövegek fagyos tárgyila­gos­sága, és a betegek szemét szükség esetén eltakaró fekete csík. Kezembe került aztán a Goya-kiadvány rokonsága is: az auschwitzi múzeum fény­képes füzete, a viet­nami háborúban készült sajtó­fotók albu­ma, majd Denis Langlois Fekete aktákja (Kossuth, 1975), mely­ben a korabeli francia igazság­szolgál­tatás legvérlázítóbb döntéseit foglalta össze tényszerű eset­leírásokban. Nem ismertem az életet. A köny­ves­polcnál ácsorogva annyit értettem csak az egészből, hogy a meghirdetett elvek mögött, a rende­zett felszín alatt munkáló erők úgy törnek ránk, mint a szekrény mögött lappangó betörő, és nincs hová fordulni.

Az emberrel bármit meg lehet tenni.

A lejtős úton elzúgó busz moraja, aztán a nekropolisz csöndje. Csalóka béke.

kép | unsplash.com