Handi Péter

NÉHA LEÜLÖK A KERÍTÉSEMRE

2012 február

NÉHA LEÜLÖK A KERÍTÉSEMRE

Lány a szemétládán

– Várj, öreg, mindjárt visszakapod a kukát, csak kifújom magam.

Szakadttá divatosított trikóban és farmerban feszítő fiatal lány ül szemétládámon. Azért slattyogtam ki, hogy behúzzam a kukát a kertbe. Kora reggel van, a láda már üres, oldalára dőlve fekszik a járdán, a lány meg rajta ül. Kövérke példány, de formás, a trikó és a nadrág közötti hasrész meztelen, a húsmassza közepén valami csillogás.

– Nem láttál még ékszert?! – bök köldökére, mert a szememet dörzsölöm.

– Sokat ittál?

Nem válaszol rögtön, egyik zsebéből ragacsos papírgalacsint kapar elő szétbontja, rágógumit tesz a szájába, köp.

– Kilökött a járgányból. Túl sok voltam neki az éjjel… a barom!

Jól kezdődik ez a nap, gondolom. Alig virrad, máris szerepet kapok – remélhetőleg csak epizódszerep lesz. A szöveg azonban várat magára, talán a szerző az én rögtönzésemre vár. Nincs sok időm, a konyhában fő a kávé, már hallom a szörcsögést. Állok hát a szemétláda előtt, szöveg híján nagyot ásítok.

– Te sem alhattál sokat – nyugtázza a lány. Mondanom kell valamit, a labda kétségtelenül az én térfelemre esett. Az arisztotelészi dramaturgia is azt sugallja, keresztút létesült monológ és párbeszéd között, s minthogy a jelenet mégiscsak kétszereplős, a végkifejlet érdekében lépnem kell.

– Honnan jössz? – kérdezem fantáziátlanul, akaratlanul is gyúlékony anyagot pottyantva a beszélgetésbe. „Érdeklődésemmel” ugyanis feltételeztem, hogy nem idevalósi, a városnak nem ebbe a megállapodott, békés, középosztályt éltető kerületébe, hanem valahonnan a perifériákról érkezett, ahol éjszakánként tizenéves vagányok szikráztatják az autógumit a forró aszfalton és az út mentén hevernek a használt injekciós tűk…

– Rohadt vagy, papa – mondja szenvtelenül a lány. Aztán leugrik a kukáról, megrázza magát, és futásnak ered. Már vagy húsz méterre lehet, amikor futtában visszakiált:

– Felgyújtottunk egy sulit! Állati izgalmas volt!

És eltűnik a kanyarban.

handi07122

Piros szegfű

Alacsony kőkerítés húzódik a ház előtt, amolyan üldögélésre hívogató. Azért épült, hogy a szél ne söpörje a kertbe az utcai limlomot. Nem tudom, létezik-e kerítés-divat, mint ahogy építészeti stílusok téteznek. S ahogy divatja van a képrámáknak vagy a biedermeier bútoroknak. Az ausztráliai családi házak elé, köré vont kerítésfajták jókora szecesszióról tanúskodnak. Ez a hetvenes években emelt téglakő-kerítés egyidős a házzal, s mindössze fél méter magas. Az utcában az egyetlen „ülhető” kerítés, így valamelyest népszerű, különösen a hamar fáradó, idősebb generáció körében. A környék lakói többségükben nyugdíjasok, a multikulturális gerontológia szövetmintái, világtájak száműzöttei. Számukra ez a melbourne-i kerület a leszűkült Világ, itt bonyolódik a beszerzés és az egészségügyi séta, van templom, orvosi rendelő, kávézó és klub, tehát társasági élet. Az objektumok közötti lassú, reumás ingázás, kivált a nyári melegben, megviselő, és az eltikkadt öregeknek valóságos oázis a kőkerítésem.

Nyolcvanon felüli lehet a legújabb pár, oroszul beszélnek egymással. Már többször láttam őket az ablakból, végül kimentem hozzájuk. A férfi köpcös, alacsony, a borotvapenge elől borostacsíkok menekültek arcának mély barázdáiba. Az asszony hasonlóan tömzsi, ősz haja a fej körül befonva, testvérek lehetnének, úgy hasonlítanak. A nő arcán azonban derű látszik, ellentétben a férfi merev komorságával.

Melléjük ültem a kerítésre, az oroszról rögtön áttértek arra a darabos angolságra, ami éppen elég a legszükségesebb élelmiszerek beszerzéséhez. Honnan jöttek? Berdicsevből, mondták. Tizenegy éve. Itt laknak nem messze, a parkkal szemben. Naponta megkerülik ezt a házcsoportot, orvosuk, Pavel tanácsára. Fontos az egészség. Szívpanaszok. Aztán meg a tüdő. Ha itt leülnek kicsit, könnyebb hazáig.

– A sok mahorka – mutat az asszony a férfira. – Állandóan szívott!

Az öregember bűntudatosan, szótlanul bólogat.

– De legalább nem ivott – teszi hozzá enyhülten a nő, és vállával kedvesen meglöki az öreget.

– Hogy éltetek odaát?

– Jól, haraso. Mindig volt kenyér. Dimitrij hozott a hadseregtől… néha halat is.

Az öreg ismét bólogat.

– Katona volt?

– Az.

– Milyen rangban?

– Tábornok! – Az asszony kerek arcán elszélesedik a mosoly. Láthatóan büszke Dimitrijre, aki a Vörös Hadseregben tábornokságig vitte. – Ennyi medálja van! – mutatja széttárt kezével.

Ámulnék, de az öregember megmozdul és lassan kabátja belső zsebébe nyúl. Kopott bőrtárcát húz elő és óvatosan kinyitja. Papírdarabok között matat, végül rátalál a hasonlóan kopott fényképre. Az asszonynak nyújtja, ő átveszi, és nekem adja. A fotón Dimitrij látható, szovjet tábornoki egyenruhában, két sor kitüntetéssel a mellén, minden második vörös csillag-változat. Elismerően bólogatok, az asszony meg folytatja:

– Itt is kitüntették, a városházán, nagy ünnepség volt az orosz tábornokoknak. Mindegyiküket felhívták az emelvényre, és szép, piros szegfűt kaptak…

Nehézkesen felemelkednek a kőkerítésről.

– Zdrásztvújtye! – mondja a néni elmenőben. Én meg most is csak állok a kőkerítésem előtt, ahová néha leül valaki a történelemből.

handi071223 copy

Aranyecset

Az olasz szobafestő tavasszal megjelenik a szemközti ház előtt, létrákkal, pemzlikkel; nápolyi dalokat énekel, és barnára festi a csodapalota faburkolatos részeit meg az ablakkereteket. Ezek eredetileg is barnák, a művelet tehát a korhadást megelőző konzerválás. Az épületek fa-részeinek védelme azonban nem igényelne évente új festékréteget – de hát a megbízó háztulajdonos házaspár a tökély állhatatos üldözője, és a fedezetet biztosító bankszámla birtokosa. Az emeletes villában minden tökéletes és ésszerű és – grand. A földszinti előtérből két oldalra kanyarodó márvány lépcsősor vezet az emeletre, olyan, mint az Elfújta a szél című filmben; a belépő várja, hogy Vivien Leigh jöjjön lefelé vendégei fogadására…

Az olasz szobafestőknek, úgy látszik, nem erősségük az angolszász „privacy” tiszteletben tartása. A mester ebédidőben kőkerítésemre ül, mohón falatozik, aztán cigarettázik – és mesél. Elmondja, hogy munkaadója „piszkosan gazdag”, versenylovakat tart, és temetkezési vállalkozó. A cég a város átellenes részén működik, ott „neve van”, de éppen azért költöztek ide, hogy távol legyenek kényes működési területüktől.

– A legjobb szakma – mereng el hosszú slukkot szíva –, onnan lentről még senki nem reklamált… De tudod – hajol felém bizalmasan valami nincs rendben náluk… – s mutatóujjával halántékára bököget. – Képzeld, hová küldtek el lakást festeni!

– Hová?

– Londonba. Érted ezt? Londonba, mert ott is van lakásuk, de van körülbelül százezer szobafestő! Kérdeztem is, miért pont engem, aki huszonkétezer kilométer távolságra vagyok a londoni lakástól. Melbourne-ből utazzam Londonba?! Erre azt mondta az asszony: Neked arany az ecseted, Cino. Hát, azt értem, hogy megbecsülik a munkámat, de még külön háromezerért vettek repülőjegyet, és a hotelt is fizették négy napra! Hát normális ez?

– Mikor mondasz fel nekik?

Gino erre feláll, eltapossa a cigarettát, nem felel. Átslattyog Tökéletesék házához, fellép a létrára és kezébe veszi az aranyecsetet.

Tűz Radomban

Szörnyű meleg nyár volt. A harminc kilométerre fekvő Marysville városka porrá égett a fellobbant erdőtüzektől, nálunk is szürke füstfátyol takarta a napot, az estében itt-ott vörösen felizzott egy-egy felhő. A forró szél fekete pernyéket kavart a levegőben, tűzoltóautók szirénája hasított az utcazajba.

Az ember ilyenkor nem alszik. Kimentem a ház elé felmérni a „helyzetet”, és talán vágy is hajtott, hogy részese legyek valaminek – tragédiának? küzdelemnek? veszélynek?

Szinte észre sem vettem, mikor valaki mellém állt. Idős, kissé hajlott öregasszony, kezében szatyor, benne két tejesüveg. Állt mellettem, így ketten álltunk felszegett fejjel, pásztázva a vöröslő eget. Rásandítottam, hátha ismerős, de nem.

– Ilyen volt a tűz Radomban – mondta minden átmenet nélkül, és a tejesüvegek megkoccantak a szatyrában. – Ott éltünk, apám tollkereskedő volt, szekéren, két lóval járta a vidéket. Egyszer engem is magával vitt, kislány voltam, hét-nyolcéves.

A lengyelek megvették a tollat, apám zsebkendőbe csavarta a pénzt, jókedvűen kocsiztunk hazafelé. Ne haragudjék, hogy ezt most itt…

– Kérem.

– Mindig feljön bennem, ha tűz van… Ahogy közeledtünk Radomhoz, apám beleszagolt a levegőbe, és felállt a bakon. Én is feljebb csimpaszkodtam mellette. Felcsapó lángokat láttam Radom felett, meg fekete füstöt. Mint arra, ott.

A tejesüvegek ismét megrezzentek.

– Behajtottunk a városba, a házunkhoz. Az utcákon már láttuk a tömeget, ordítoztak: Ki a zsidókkal! A házunk már égett, apát lerángatták a bakról és meggyújtották a szakállát… Anyuskát kis testvéremmel együtt a tépőbe lökték, rájuk zárták az ajtót és lángot dobtak a szalmatetőre… Engem valaki felkapott és elvitt a nagybátyámékhoz a város másik végébe… Na, hát megyek tovább, két unokám jön át, és nincs otthon tej. Mit gondol, holnap milyen napunk lesz?

handi071224

Aki sok mindenen ment át

Szokatlan zaj, kisebb tömörülés a ház előtt. Kimegyek, idős néni fekszik hanyatt a járdán, elesett. Két nő szorgoskodik körülötte, próbálják felsegíteni, egyiküket ismerheti, mert ő a nevén szólongatja. A másik nő a hóna alá nyúlna, de a néni elhúzza magát tőle.

– Zsidó vagy?

– Nem mindegy? Csak segíteni akarok…

– Ne nyúlj hozzám, ha nem vagy zsidó! – tiltakozik az öregasszony, és úgy hadonászik, mint aki fenyegető átkot igyekszik elhárítani.

Tanácstalanul és szinte megsemmisülve állok a jelenet előtt. A másik asszony, aki ismeri a nénit, megértést kérőn, félszegen magyarázza:

– Sok mindenen ment keresztül…

Apuskám

Néha magam is leülök a kerítésemre, és csak nézelődöm. A. szerint azt csinálom, amit falujában a tót parasztasszonyok: a ház előtti padkán üldögéltek délutánonként, és ha az arra járó érdeklődött, mit csinálnak, szégyenlős mosollyal válaszolták: vizerátye, vizerátye. Nézelődünk.

Nagyapám is hosszú délutánokon át nézelődött a második emeleti városi ablakból. Rálátott a világra, tudni akarta, mi folyik körülötte. Egyszer elmondtam ezt a mellém telepedő „Apuskám”-nak, vagyis a ház előtt rendszeresen elsétáló, Prágából ide pottyant öregúrnak, akit valaha Pestre is elsodort a történelem, és így felszedett valamit az akkori aszfaltnyelvből, ezért szólít „apuskám”-nak.

– Ne nézz mazsolának, apuskám! Odabent van a televíziód és az internet, onnan látsz a világra, nem erről a kőkerítésről. Ha itt üldögélsz, éppenséggel eleged lehet a világból, nemhogy kíváncsi vagy rá… Persze meglehet, a napsütötte tégla itt alattad jólesőn melegíti a fenekedet… egészségedre, apuska! Ez egy megoldás. De képzeld csak el, hogy ha másfajta kerítésed volna, amolyan kihegyezett, keskeny, mint a többi, akkor most mit tennél?!

„Apuskám” sétáló filozófus és Svejk egy személyben. A cseh nyelv megnyerő lejtésével közvetített, magyar szavakkal tűzdelt angol mondatai szinte életre keltik a derék katonát. És helye van egy ausztráliai kertváros utcájában is. Hiszen a lényegre tapint.

kép | adobe.com