Legéndy Jácint

KÜSZKÖDŐ PARK

2001 november

KÜSZKÖDŐ PARK

a villámok hatalmas pókként
cikáznak a horizonton és
szél rángatja az évszáza-
dos fenyőket nyári vihar-
ral küszködik a park és kö-
rülöttem az esőcseppek mint
kottafejek robbannak szét a
füvön vízfolyások rajzol-
nak címert az ösvényre és
a bokrok lombja közt a di-
noszauruszok tollas utódai
várakoznak szívük riadtan
lüktet akár őseiké a mete-
orzáporban és parányi csil-
lagként hunyorog szemük tű-
nődve állok és arcomra az
oldódó hajzselé csurog ér-
telmezem rövid történelmem
a legősibb erők dühöngése
közben és kisfiúként dúdo-
lok pedigrés kutyák mene-
külnek a híd irányába és
az égen mint algalobonccal
bevont kőtömbök sötétle-
nek a felhők csonka rova-
rokat sodor a patak viga-
szul rákszerűnek gondolják
maguk és a folyóig úsznak

kép | shutterstock.com