Legéndy Jácint

KEZDETBEN CSUPÁN

2002 február

KEZDETBEN CSUPÁN

a felhők anarchista századként
vonulnak az égen és árnyé-
kot vetnek a csonka erdőre
amelynek szélén ülök mellettem
edit a lázadás szelleméről ol-
vas és szoknyája alatt mint
perverz nagybácsi kotorászik
a szél tudálékos szöcskék ug-
ranak a könyv lapjaira és fur-
csán piruetteznek míg az ösvé-
nyen a száműzött jézus közeleg
akit rigózsoltárral köszönt a
természet a harmadik évezred
elején mikor a városokban ka-
maszlányok metszik át a csuk-
lójukat és génkezelt árpáért
az etióp éhezőknek a multik
számlát küldenek beteges hu-
morérzékű a korszak amelyben
létezünk a lelkek teljességre
várnak mint katicabogarak fél-
gömbjei a cipőmön és tudom
hogy kezdetben csupán egyete-
mes forradalomra van szükség

kép | adobe.com