Kováts Albert

MÁSVILÁG 5.

MÁSVILÁG 5.
„Magyarország nem volt, vélhetőleg nem is lesz, de lehetne.”
Pszeudo-Széchenyi

A miniszterelnök, az országgyűlés elnöke, számos műfajban dolgozó művész, egyházi méltóság és országgyűlési képviselő, feltűnően sok író és nagyszámú más érdeklődő jelenlétében nyitotta meg a kulturális miniszter a Magyar Festők Társasága jubileumi kiállítását a Magyar Nemzeti Galériában. A miniszter beszédében kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben végzett művészet-népszerűsítő és értékmentő munkájával a festők legnagyobb létszámú országos egyesülete a magyar művelődés egyik legjelesebb építője volt, társadalmi tevékenységként állami feladatot teljesített, amikor kiállításaival a magyar művészet jó hírét gyarapította itthon és külföldön. A minisztérium költségén megrendezett jubileumi tárlaton túl a kormányzat ezt a munkát fokozottabb éves dotációval kívánja honorálni. A miniszter után a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója beszélt, aki szakmai szempontból elemezte az egyesület munkáját. Hangsúlyozta, hogy kezdeti alaptalan bizalmatlanságuk eloszlása után a művészettörténészeknek is értékelniük és tanulmányozniuk kell a festők művészetszervezői és kutatói munkáját. Részletesen szólt egyes kiállításokról. különösen a 2004-es győri Magyar Kollázs című tárlatról, amelyet példaértékűnek ítélt, és sajnálatát fejezte ki, miszerint „megrendezésére nem itt, a Nemzeti Galériában került sor”, de ezt a hibát a jelenlegi tárlat befogadásával és gondos kivitelezésével óhajtották helyrehozni. Komoly művészi eredményként könyvelte el, hogy az egyesület kiállításain számos kiváló alkotás bukkant fel; ennek bizonyításaként mindjárt megjelölt tizenegy művet. melyekre a Nemzeti Galéria festészeti osztálya igényt tart, feltéve, hogy alkotóikkal az ár dolgában meg tudnak egyezni. A továbbiakban állandósítani kívánják eddigi ritka jelenlétüket az egyesület rendezvényein, és rendszeresen óhajtanak vásárolni. Céljuk az, hogy „a sokszínű magyar kortárs művészet minden árnyalata képviselve legyen” gyűjteményükben. A bejelentést hosszan tartó, lelkes taps és zajos helyeslés követte.

durva kijelentések

Az ünnepséget követő szokatlanul bő kínálatot felvonultató fogadáson a termeket zsúfolásig megtöltő jelen lévők között heves eszmecsere, nemegyszer vita folyt a kiállítás képeiről. Egy kínos incidensre is sor került, amikor V. D. festőművész műterembelsőt ábrázoló festményén összekapott Á. J. és R. A. országgyűlési képviselő. Mindketten maguknak kívánták megszerezni a képet, és sajnálatos módon durva kijelentésekre is sor került. A helyzetet a művész oldotta meg, aki a „vesztes félnek” a kérdéses kép pár darabját ajánlotta fel. A nap végére egyébként a kiállított művek csaknem mindegyike gazdára talált. Magánszemélyeken kívül vételi szándékukkal különösen az állami intézmények, a politikai pártok helyi irodái, valamint a sportegyesületek tűntek ki.

A rendkívüli érdeklődés abban is kifejeződött, hogy sokan csak az épületen kívül, kivetítőkön tudták követni az eseményeket, s a megnyitó után még órák múlva sem fogyott a kíváncsiak száma. Ezért a Nemzeti Galéria igazgatósága meghosszabbított nyitvatartás mellett döntött. Eszerint a Magyar Festők Társasága jubileumi tárlata reggel 8-tói éjfélig lesz megtekinthető a hét minden napján. Egyelőre csak a jubileumi év folyamán.

kép | vecteezy.com
Másvilág 1.
Másvilág 2.
Másvilág 3.
Másvilág 4.