Vörös István

KALANDOZÁSOK A JÁRDASZÉLEN

2001 szeptember

KALANDOZÁSOK A JÁRDASZÉLEN

A mű mindennél fontosabb.
És van, ami még a műnél
is fontosabb. Egy délelőtti
séta, amikor fiammal
a pénztárnál vesszük észre,
hogy nincs mit adnunk
a kosárba halmozott áruért;
és a csatakos hegyi
úton át szaladunk vissza
a másik kabáthoz egy elő-
szobái fogason, a pénztárcámért.
De nem a pénz. Nem
is a jól-rosszul összeválogatott
ehető anyag.
Talán a futás.
A gyógyulás lefelé
vivő lépcsői, felhők
közül vissza a városba.
Az ellenkező irányba
egy busz döcögött el
mellettünk, kékes füstje
ott lebegett a gesztenyefák
között, mint egy bűvészköpeny.
Éreztem, hogy a buszról
valaki figyeli, ahogy belebújok.
A vékony szövet lengett
utánam a lépcsőn, kék
lett az ég, nyári szögben
sütött a nap. A hókupacok
gőzölögni kezdtek.
A szemközti kápolna
lelakatolt ajtaját valaki
belülről kilökte. Egy
ördög menekült fulladozva
a tömjénfüstből.
Vajon mennyi időt tölt-
hetett bent, kérdezte a fiam,
a templom üres volt,
a bútorokon ördögpor.
Mint vízből mentett fuldokló,
köhögve állt a járdaszélen
az az alak, a vízművek nagy, sárga
kutyája nem merte megugatni,
kiszökött hozzá, a kezét
nyalta. Ő meg kettő helyett
okádja a füstöt, az egyik
cipőjét valahol elvesztette,
patája szemérmetlenül kopogott
az aszfalton. Konzervdoboz,
melyből visszaszökik az életbe,
ami benne van. Borostás
disznóláb. Tréfából
a többi ördög zárta ide,
újságolja, de már egy perccel
se bírta volna tovább, letérdel,
a kezemet akarja csókolni,
ne szórakozz, tökfilkó,
felé rúgok bakancsommal,
letörik egy darab a szarvából,
legalább ezt vidd
el, kiáltja utánunk, már
megint futnunk kell. A kertben
ugyanolyan érzés feltörni
pár diót cipősarokkal
a betonon, hallom, ahogy
reccsennek a kis koponyák.
A most elolvadt hó
alól kerültek elő. A belsejük
csupa pötty. A napot
újra felhők szeplőzik.
A mű semminél se fontosabb,
ezért kell menekülni
előle. Mikor fiammal
az előszobába belépünk,
ketyegni kezd egy felhúzatlan
óra.

A JÁRDASZÉL hívó szóra készült összeállításból
kép | Eric Wüstenhagen, flickr.com