Szántó Gábor András

IRODALMI BABONÁK

ÚJ E-KÖNYVÜNK

IRODALMI BABONÁK

Megjelent és ingyenesen letölthető Szántó Gábor András tanulmánykötete.

Az Irodalmi babonák cím kifejezi a szerző egyik fő törekvését: a közhelyes kijelentéseket érdemes tüzetesebben megvizsgálni, aztán új szempontok és eddig ismeretlen tények segítségével mélyebb és főként korszerűbb képet alkotni művekről és írókról.

A könyvben olvasható öt Arany-tanulmány a Toldi estéjéről szól – a mű fontos motívumairól, korba ágyazottságáról és fogadtatásáról.

A három Petőfi-írás korábban csak érintett vagy épp elkent életrajzi mozzanatokhoz köti a jellegzetes költői témákat, képeket, hasonlatokat.

Stendhal Vörös és fekete című regényét is három tanulmány elemzi – különböző szempontok szerint.

Végül Bulgakov Batumjáról olvashatunk szellemes és emlékezetes írást.