Horgas Judit

BIZONYÍTÉK

2002 január

BIZONYÍTÉK

A változás először a szájszöglet körül kanyarodó, egyre élesedő vonásból hunyorított a tükörbe tekintőre, mintha a nevetésre álló ajkak görcsbe rántanák az arcot és elernyedve is tovább torzítanák, merev fintorrá dermesztve a pehelykönnyű kis szomorúságokat is. A változás apró rovátkákkal történeteket írt a lemeztelenített anyagra, változtathatatlanul egyre mélyebbre hatolt, finoman meggyűrte a bőr alsóbb rétegeit, hatalmába kerítette a szem alatt duzzadó sötét karikákat és határozott kontúrt vont köréjük. Majd továbbköltözött, és a két szemöldök közti sávot összerántva árkokat vont az orr felső tájain, aztán letörölhetetlen nyomot hagyva lecsorgott két oldalt.

A legkülönösebb mégis a szem változása volt, alig észrevehető, de jelentős, bár nehezen körülírható transzformáció, nem a forma, nem a szín vagy az anyag változott; látszólag ugyanaz a szempár, bár egyre gyöngül, évről évre rövidebb távolságokat képes csak befogadni. Meglehet, a szűkülő látótér alapvetően módosította a tudatot, elidegenített és bezárt, de a megmagyarázhatatlan hiányérzetet mégsem ez okozta. A változás láthatatlan ujjaival azt az izzó fényt csente el, amit legdrágább örökségének tartott, féltett és érthetetlenül bőkezű ajándéknak, és ami csak halványan sejtett tettekre buzdította, valami titkos, személyre szabott feladatra.

elkerülhetetlen

A veszteség apránként mutatkozott, mintha mindennap csak egy sugárnyalábbal lett volna kevesebb; a megfosztott szempár tette dolgát, és csak egy-egy pillanatra mélyedt zavartan a tükörbe, homályosan sejtve az elkerülhetetlent. A fény tüntével a feladatot kereső megmagyarázhatatlan nyugtalanság is lankadni látszott, a helyét űr és fásultság töltötte be, jeges leheletével újabb árkokat húzott a fáradt arcra, és szürke hályogot vont az agyra.

Az alattomban pusztító változás legfőbb fegyvere éppen az észrevétlenség volt, a gondosan letompított érzékszervek nem jelezték a betolakodót, és a már régen lejátszódott folyamatnak csak akkor ébredt tudatára, amikor az utána jövő szemében gyönyörködve ugyanazt a lobogó fényt látta, boldogító vesztesége csalhatatlan bizonyítékát.

A VÁLTOZATOK A VÁLTOZÁSRA című összeállításból
kép | pixabay.com