Handi Péter

GRÁCIUSZ

[„AZ ÉJJEL HAZAFELÉ MENTEM”]

GRÁCIUSZ

Gráciusz, az alsóvárosi kalaposmester 460. születésnapja volt. Noha szokása szerint ódzkodott az ünnepléstől, arra gondoltam, egy kis üveg snapsz némileg feloldja. Négy és fél évszázad megkövesedett tradícióját persze nem könnyű mellőzni; a mester nemegyszer említette, hogy utoljára egy német költő próbálta felköszönteni születésének évfordulóján, de a titkára, valami Eckermann nevű, ügybuzgón felfedte a készülő ünnepség tervét, így ő inkább egy weimari sörházban húzta meg magát. Ilyen előzmény után botorságnak tűnhet, hogy megkíséreltem feltámasztani a szertartást.

Az igazat megvallva, nem a Mester felköszöntése volt egyedüli szándékom. Nehéz időszakokban el-elzarándokoltam Gráciuszhoz, aki rendszerint használható tanácsokat adott. A hosszú élet megteremti a bölcseletet, a dolgok racionális kezelését, a komplexitások leegyszerűsítését, belelátást a mélyek szövevényébe. Átkeltem hát a város csillogóbb kerületein az alsóváros szürkületébe. A villamossínek errefelé megszakadnak, mintha munkásokra várnának, hogy tovább vezessék a párhuzamosokat, de egyszerre porba és romokba fúródnak a sínek, elvesznek a városi enyészet szövevényében. Füstösen huppant le az este, csodálkozva láttam, hogy a szürkületben egy-egy szódásló vonszol rozoga szekereket, majd az éj magába olvasztotta a még kivehető tónusokat is.

Nehezen találtam a tompa fényekkel kivilágított kalapüzletre. A hátsó helyiségből, az ajtó alól gőzpamacsok és apró sistergések surrantak elő. A kalapszalon tulajdonosa, a Gráciusznál jóval fiatalabb, talán százötven éves matróna megismert, de kiábrándultan, szótlanul intett a műhely felé.

Beléptem. Az öreg kalaposmester éppen egy ív posztót kanyarított az enyvezett próbafej köré, apró hördülések és krákogások kíséretében. Félig felém fordult, majd elzárva a gőzfejlesztő fogantyút, intett, hogy jöjjek közelebb.

– Te vagy az, fiam? – vette le huszonhét dioptriás pápaszemét, miután megismert. – Mi rosszat hoztál?

Rövid kérdéséből máris sugárzott emberismerete. Mi jót hozhat, aki – ahogy mondják – az éj leple alatt jelentkezik? Ezúttal azonban alaposan rácáfoltam az öregre. Kámzsám alól előhúztam az üveg snapszot és elébe tettem a pultra. Gráciusz szeme-csillanása nem látszott a dioptriák mögül, de fáradt kezével öblös köpenye zsebébe sodorta az üvegcsét. Zavart kifejezésem magyarázatra késztette:

– Fiatal barátom, ne higgye, hogy éveim száma, illetve a feltorlódó idő tapasztalatai miatt állandóan a Múlt ideáljaival foglalkozom… A transzcendentalitás, noha elkendőzött valóság, nem fogyasztható. Mint igen öreg ember, a jelen realitását gyűlölöm, de mégiscsak itt ehetek kacsasültet… Ennek szellemében köszönöm figyelmességét, és kérem, röviden mondja el, mi szél hozta ide, mert a feldolgozás alatti nyúlszőrtomp kényes valami…, ha szünetel a gőzölése, hát… kampec.

Kénytelen voltam elhagyni a tervezett születésnapi gratulációt, és jövetelem tárgyára tértem.

– Vigaszra és tanácsra volna szükségem ezekben az időkben – kezdtem.

– Papnál járt már? – vágott közbe. Értettem, mire gondol. Megráztam a fejem.

– Rossz hírek keringenek a világban, mester. Nem olyan régi rossz hírek, mint általában és hajdanán…, amikor felülkerekedhettünk az adverzitásokon és győzedelmesen…, szóval most nem stimmelnek a dolgok…

– Mire gondol?

– Elolthatatlan tűzvészek, dögvész, vírusjárvány, árvizek, olvadozik az Északi- és Déli-sark, Afrikában éheznek, pusztulnak a méhek…, eközben háborúk, kontinensnyi néptömegek kapaszkodnak a süllyedő Európába, a tengerszint emelkedik, a klíma… Ilyen még nem volt. Tenni ellene pedig késő…

Gráciusz görnyedtségében is figyelemmel hallgatott.

– Gondoltam, hogy valami, ahogy mondta, nem stimmel… Mostanában igen elapadtak a kalaprendelések is…, sildes sapkákra sincs igény. Márpedig ez a válság jele. Ilyenkor, fiam, legjobb, ha a nagy éjszakában kóborolva felidéz valamit a múltból, ami tetszésére volt, akárcsak egy mondatot, mint a dohányos, aki utolsót slukkol a felizzó csikkből és elhajítja, tüzes ívet írva így a sötétség falára…, igen, így legalább marad valamink.

Az öreg elhallgatott és merengve ízlelgette, amit mondott, közben szájszegletén fáradt mosoly nyílt. Lassú mozdulattal feltette pápaszemét.

– Ez gyönyörű volt, Mester – habogtam.

– Nemrég olvastam – vallotta be szégyenlősen –, az ilyesmit elteszi magának az ember, a snapsszal együtt – és eltotyogott a gőzölgő kalaptomp felé.

Mit mondjak? Elköszöntem, és kiléptem a boltból. Hazafelé a sötétben arra gondoltam: nem valószínű, hogy valaha visszatalálok. Habár, ki tudja?

kép | Rembrandt, wikimedia.org