Farkas Attila Márton

A MANTRA

2006 augusztus

A MANTRA

A mantra varázshatalmú szó vagy szótag, esetleg hosszabb mondat, mely a spirituális gyakorlat – mint egyfajta elmetréning – irányításában vezérlő kódként, „belső utasításként” funkcionál. A mantrák sablonokat hoznak létre az elmében, amelyek aztán alapjaiban alakítják át és határozzák meg a gondolkodást és azon keresztül a tapasztalást.
a bölcsesség illúziója
Fontos eljárás a mantra szüntelen ismétlése, az ún. mantrázás, ui. ez szilárdítja meg a sablonok által kreált valóságot. (Így kvázi a rítus verbális megfelelője.) Nos, az itt közrebocsátott szöveg mantrák füzére, egyetlen hatalmas mantrává összedolgozva. Konkrét tartalmát tekintve a hazai politikai beszédek és publicisztikák ideáltipikus sűrítménye. A legtöbb mágikus-rituális szöveghez hasonlóan ez is kicsiny szókinccsel dolgozik, aminek előnye, hogy könnyen megjegyezhető. Hatása abban áll, hogy nagyjából lefedi a hazai mainstream közbeszéd szókincsét, bár bizonyos kifejezések a politikai divatokkal változhatnak. (Így pl. a bevezető partikulaként használt régi, sokak számára kedvesen ismerős „meggyőződésem” újból kiszorítani látszik a rendszerváltással divatba jött, főként a liberális entellektüellek által használt „úgy gondolom/azt gondolom” kifejezést.) A mantrázás során sem a nyelvtani szabályokra, sem az explicit tartalomra nem kell figyelni, a recitálás főként a tudatalattira hat és feladata a beszéd és gondolatsablonok alakítása. Ugyanígy ne zavarjon senkit a logikai inkonzisztencia sem, a lényeg a szavak által képviselt hangulat és társítások fenntartása, ez adja a belső parancsokat végrehajtó meggyőző erőt. Elég, ha csak az első mondatok tűnnek értelmesnek (akár szemantikailag, akár szintaktikailag), később már a mantrázás jellegzetes zsolozsmája, vízesésszerű mormolása válik uralkodóvá, mely kellemes félálomszerű állapotba ringat. A bevésett sablonok később úgyis a világról való tudás, a dolgok mélyére tekintés, a bölcsesség illúzióját nyújtják a beszélő és a hallgató számára.
nélkülözhetetlen
Mantránkkal sok időt és energiát takarítunk meg, minthogy a vele végzendő elmetréning kiváltja a hosszadalmas történeti, közgazdasági, szociológiai (stb.) tanulmányokat, valamint a belőlük levonandó konklúziók fárasztó földolgozását. Szinte mindenki számára nélkülözhetetlen, aki ma Magyarországon politikai pályára készül, de nagy hasznát vehetik a közírók, sőt a közszereplést vállaló szakértők is. S minthogy a közelmúlt hazai történelmének lényegét magában sűrítve a modern nemzet kollektív tudatát is reprezentálja, elsajátítása az állampolgársági vizsga része lehetne.

MEGGYŐZŐDÉSEM HOGY A MAGYAR NÉP JÓZAN BÖLCSESSÉGE DÖNTÖTT A MÉLYREHATÓ VÁLTOZÁSOK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL AHOGY AZ EGY NORMÁLIS DEMOKRÁCIÁBAN SZOKÁSOS A FÁJDALMAS ÁM SZÜKSÉGES REFORMOK AZ ORSZÁG HOSSZABB TÁVÚ GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉT CÉLOZVA VÉGRE ELŐSZÖR NYÍLT LEHETŐSÉG MEGHÚZNI A NADRÁGSZÍJAT MINDANNYIUNK KÖZÖS ÉRDEKÉBEN EURÓPAI MÓDON FELELŐSEN GONDOLKODVA BÖLCS BELÁTÁSSAL TARTJUK SZEM ELŐTT A REALITÁSOKAT A FELELŐTLEN ÍGÉRGETÉSEKKEL SZEMBEN NEM ENGEDHETJÜK MEG HOGY VESZÍTSÜNK VERSENYKÉPESSÉGÜNKBŐL A VILÁGSZERTE NÖVEKVŐ PIACI VERSENY ELENGEDHETETLEN ELŐFELTÉTELE A MEGGYŐZŐDÉS HOGY A VERSENYRE ÖSZTÖNZÉS FONTOSSÁGA A PIACKÉPESSÉG NÉLKÜLÖZHETETLEN FELTÉTELE A VERSENYKÉPESSÉG AKADÁLYAINAK LEBONTÁSA A NÖVEKEDÉS A SIKERES GAZDASÁG ÉS AZ ORSZÁG SIKERE ÉRDEKÉBEN BIZTOSÍTJÁK SZÁMUNKRA BELÁTNI AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK NEHÉZSÉGEIT DE A JÓZAN ÉS BÖLCS MAGYAR NÉP NEM HALLGAT A FELELŐTLEN DEMAGÓGIÁRA EZÉRT AZ ORSZÁG MÉG SOHA NEM ÁLLT ILYEN LEHETŐSÉGEK ELŐTT EGY NORMÁLIS DEMOKRÁCIÁBAN A VILÁGSZERTE NÖVEKVŐ ELISMERÉS BIZONYÍTJA HOGY SOHA NEM VOLTAK MÉG OLYAN LEHETŐSÉGEINK EURÓPÁBAN AMELY TELJESÍTÉSE LÉTÉRDEKÜNK AZ ORSZÁG HOSSZABB TÁVÚ ÉRDEKE ÉS MINDANNYIUNK KÖZÖS JÖVŐJE SZEMPONTJÁBÓL A SZÜKSÉGES MEGSZORÍTÁSOK KÖZÖS ÉRDEKÜNK GYERMEKEINK ÉS UNOKÁINK JÖVŐJE BÖLCSEN HOZZÁÉRTŐ BELÁTÁSSAL VÉGRE ELŐSZÖR GYŐZTESEN LEVONVA A TANULSÁGOKAT ÚJ FEJEZETET NYITHATUNK A KOMOLYAN VEHETŐ SZAKMAILAG MEGALAPOZOTT DÖNTÉSEK ALAPJÁN SZEMBEN A KORÁBBI ELHIBÁZOTT ÍGÉRGETŐ POLITIKÁVAL MEGGYŐZŐDÉSÜNK A KÁROS ÉS FELELŐTLEN DEMAGÓGIÁVAL SZEMBEN A BÖLCS MAGYAR NÉP JÓZANUL BELÁTJA HOGY KÖTELESSÉGVÁLLALÁSRA ÖSZTÖNZÉSSEL KELL MEGFELELNI AZ ELVÁRÁSOKNAK EURÓPAI MÓDON A NORMÁLIS DEMOKRÁCIÁKBAN NEM EGYOLDALÚ ELŐNYÖK HANEM A DEMOKRATIKUS ÉRTÉKEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA LEHETŐSÉGEINK ALAPJÁN VAN MÉG MIT TANULNUNK HOGY JÓL VIZSGÁZZUNK PIACGAZDASÁGBÓL ÉS DEMOKRÁCIÁBÓL A VILÁGSZERTE NÖVEKVŐ ÁTMENET NEHÉZSÉGEIVEL MEGBIRKÓZVA AZ ORSZÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK SZEM ELŐTT TARTÁSÁVAL A KÖZÖS EURÓPÁBAN FÁJDALMAS DE SZÜKSÉGES REFORMOK AZ ELJÖVENDŐ GENERÁCIÓK UNOKÁINK JÖVŐJE ÉRDEKÉBEN A SZAKSZERŰ BELÁTÁS JÓZANUL FELELŐS KÖZÖS MEGGYŐZŐDÉSÜNK.

kép | Szentgyörgyi Zsolt