Legéndy Jácint

FAKÉREGGYŰJTEMÉNY

2003 augusztus

FAKÉREGGYŰJTEMÉNY

a tóparton fakéreggyűjteményt
lapozgatsz akár őszülő csuhás
a bibliáját és gyönyörködsz a
platánok emlékírásában hisz
évmilliók tanúságtételét a
párhuzamosan futó vonalmintá-
kat értelmezed könnyed elra-
gadtatással mintha megszen-
telt földön hevernél jelenés
gyanánt ragyognak fel neked a
múlt dimenziói és ujjongsz
az óriási erdőket ligeteket
csodálva két füled spirálte-
kervényében őslovak patáinak
dobogása visszhangzik orrlyu-
kad pihécskéi között érzéki-
en ringatózó virágok illata
repked hisz újra bizonyossá-
got nyersz örömöd feltűnik a
meder kábelein henyélő ví-
zimanókra utalt csónakosok-
nak és alumínium evezőikkel
mint megtérítendő hitetle-
nek tempózni próbálnak feléd

kép | Dave Spindle, flickr.com