Csengery Kristóf

ÉTERNEL RETOUR

2012 április

ÉTERNEL RETOUR

Próbáljam újra
kérdi a szikla
diribdarabra
törve-szakadva
szemcsékre zúzva
talajba hullva
sárrá enyészve
nem emlékezve
szilárd egészre
aztán ki tudja
mely akaratból
a lucskos habból
új létre gyúrva
próbáljam újra

a fűszál kérdi
próbáljam újra
másféle földből
más ég alatt majd
más fog kitépni
másféle napfény
tüzét kiállva
másféle zápor
vizében ázva
hajladozás más
ívét tanulva
próbáljam újra

a meglőtt állat
míg haldokolva
lerogy a porba
szemével kérdi
kell visszatérni
bár nem akarja
újra feszülhet
a bunda rajta
s majd vándorolva
megáll a csorda
ködben a kürtöt
egy száj ha fújja
próbáljam újra

így szól a lélek
új útjaidtól
élet de félek
jó itt a fényben
a köztes térben
lebegni tétlen
években étlen
tettekben vétlen
rám ne mutasson
szeszélyed ujja
az anyaméhből
ezer év múlva
megint kibújva
már sose kelljen
próbálnom újra

így szól a semmi
nem kell sietni
nem kell pihenni
lázadni sem kell
csak állni menni
csak élni lenni
mint aki tudja
hogy nincsen útja
ez lenne békéd
mély tiszta kútja
nincs vége folytasd
próbáld meg újra

A PRÓBÁLJAM ÚJRA? című összeállításból
kép | Jim Choate, flickr.com