Pintér Sándor

ÉLETKÉP

2008 február

ÉLETKÉP

A hídon összegörnyedve egy nő megy át.
Mélyen, szaporán veszi a levegőt,
Nyög, sóhajt, kiabál, ki-kihagy a lélegzete.
Vajúdik. „Fattyú lesz” – mondják
Mögötte, titokban összesúgva.
Szemből egy férfi közelít, ránéz a nőre,
Megmarkolja a vaskorlátot,
És a nő kiáltásába kapaszkodik.

kép | Gustav Klimt: Remény II, wikimedia.org