Handi Péter

EGY BEFALAZOTT ERKÉLYAJTÓ

2006 július

EGY BEFALAZOTT ERKÉLYAJTÓ

Kérdezhetném,
miért
falaznak be egy erkélyajtót

A kőtálcát ölelő
vasrács-mellvéd
ugrásra kész, ahogy
az utca fölé menekült és
formába dermedt. Tán
kővé meredt a bűnre, hiszen
a barokk házi zsarnokok
hányszor vonták onnan szobamélybe
javaktól csillogó ujjaikkal
a bársony nyakakat
Hol van a brokát homály,
ahonnan kiléphetne a Capulet-leány,
hol az alant búvó
Cyrano ORRA elé
lepkeként hulló csipkekendő,
Amadeus fürge trillája,
a szerenád,
az apródok és a násznép és a herceg
Egy kőműves
széles malteroskanállal
befalazta a romantikát
(vagy talán egy extra szoba kellett?)

kép | L’imaGiraphe, flickr.com