Dobosi Bea

MÁS-VILÁG – ÉS MÉGIS UGYANAZ 4.

MÁS-VILÁG – ÉS MÉGIS UGYANAZ 4.

2024. április 1-én megalakult a Száz Ív Magány Irodalmi Társaság, jelentették be az alapító tagok. A szervezet létrehozását szakmai berkekben nagy várakozás előzte meg. A társaság az irodalmi élet képviselőit, írókat, műfordítókat, szöveggondozókat tömörít, hogy egységes erőként léphessenek fel a jobb anyagi és erkölcsi megbecsülésért, valamint az irodalmi tevékenység munkakénti elismeréséért.

A társaság szeretné elérni, hogy a politika és a társadalom ne csupán szabadidős vagy jobb esetben is nyolc óra „rendes” munka utáni, mellékállásban végezhető tevékenységként tekintsen az irodalomra, amelynek művelői gyakran heroikusan küzdenek a megélhetésért.

„Az irodalom legfőbb feladata az egyetemes emberi tapasztalatok megfogalmazása”, írták sajtóközleményükben. „Valamennyien történetekben élünk, és a történetek velünk élnek. A könyvek lapjain megelevenedő elbeszélések tanulságosak, empátiára nevelnek, segítenek tájékozódni a komplex valóságban, és akár gazdasági-politikai döntéseket is motiválhatnak. Akinek van egy jó sztorija, annak nyert ügye van.”

láthatatlan és megfizetetlen

A közös kiállástól a kasztosodás felszámolását és a méltatlan anyagi helyzet javulását remélik. Céljuk, hogy ne csupán azok művelhessék az irodalmat, akik tehetős családból származnak, passzív jövedelemmel gazdálkodhatnak vagy kiváltságosként olyan szociális tőkével rendelkeznek, amely biztosítja számukra az egzisztenciát. „Az irodalom művelése munka, az irodalommal töltött idő munkaidő. Meg kell szüntetni az alkotótevékenység privilégium jellegét”, szögezték le. „Egy egészséges társadalom nem nézheti tétlenül, ahogy az irodalom művelése láthatatlan és megfizetetlen tevékenységgé züllik. A művészet nem luxus, hanem létszükséglet.”

Távlati célként fogalmazták meg az egyetemi szintű képzést, erről több vezető intézménnyel is tárgyalnak. Lehetőséget kívánnak adni az ifjú tehetségeknek a pályakezdésre, a lemorzsolódást pedig hosszú távú mentorprogrammal igyekeznének megelőzni. Átalakítanák az irodalmi díjak és pályázatok rendszerét, hogy biztosítsák az alkotáshoz szükséges körülményeket.

Céljuk továbbá, hogy figyelmeztessék a szakpolitika ágenseit a speciális munkaerőpiaci helyzetre, a versenytörvény hatálya alóli mentesítésnek, egy új adózási forma és az alkotói alapjövedelem bevezetésének szükségességére.

A hatékony érdekérvényesítés és minőségbiztosítás mellett a társaság fontos feladatának tekinti az ismeretterjesztést. Ennek érdekében beszélgetéseket és előadásokat szerveznének a szakma jeles képviselőinek közreműködésével.

A Száz Ív Magány Irodalmi Társaság a legteljesebb mértékben szeretne együttműködni a társszervezetekkel. Az egyeztetések jelenleg is zajlanak.

kép | vecteezy.com
2005 júliusában – Farkas Attila Márton bevezetőjével – indítottuk MÁS-VILÁG című rovatunkat. A képzeletbeli, de nagyon is valóságos eseményeket, jelenségeket hírül adó írások a kívánatos Magyarországról szóltak. A rovatot most újraindítottuk.