Csengery Kristóf

DAL A HELYVÁLTOZTATÁS HIÁBAVALÓSÁGÁRÓL

2007 május

DAL A HELYVÁLTOZTATÁS HIÁBAVALÓSÁGÁRÓL

Megbánás íze tétováz
a nyelv s a szájpadlás között
messze indult az utazó
de önmagába ütközött

hosszan nagy gonddal csomagolt
s nem jutott az ajtóig el
most poggyászán ül s mint ki gyors
jelentést készít mérlegel

„nincs új cél új táj új tudás
mely ha keresnéd megtalál
egy pont van és az utazó
míg vándorol
e pontban mozdulatlan áll”

kép | olly, adobe.com