Czilczer Olga

GALAMBSZÓ TÜCSÖKZENE

2005 október

GALAMBSZÓ TÜCSÖKZENE

Ég priccse nyikordul távolból
s ahol csak pók szövi időm innen oda
onnan ide
egy-egy hangfoszlány elér
gyerekként ringatott nem ez a galamb
mintha szomszéd párkányon
burukkolna gömbölyded begye
lombrészlet hangszekrény alakú
ott ahol a füvön fogoly ajkak fuvoláztak
egy szál dallam fejlődik szemlátomást
egyszerű dalforma a képzelet
gyorsított felvételén látható
a szúró szár levél a lebbenő szirom
pipacsé lehetne zsenge mezőben
a zölddel alig telt élet volt nincs
elszáll priccsestől a pók kerítése
árammal halálos
kis állat a rét
csendjét kaszálja
képeskönyvben
ódivatú nyakkendőt
kissé nyűtt öltönyt visel
hóna alatt hegedűje

kép | Robert Claypool, flickr.com