Csury Balázs

KONSTANTINÁPOLY 

KONSTANTINÁPOLY 

Konstantinápoly lakossága tízezer férfi, tizenegyezer nő, a felséges Baszileusz és a szolgálatában álló mintegy háromezer eunuch. A férfiak és nők négyötöde az Európához közelebb fekvő belvárosban lakik. Az ázsiai parton él pár ezer genovai, de őket a Baszileusz nem számítja népéhez. A belvárost három oldalról, a tengerpartok felől a nemesi családok palotái veszik körül. Itt élnek a Baszilissza tükreinek tartói, szelencéinek nyitói, kádjainak súrolói, a Baszileusz budoárjának hivatalnokai, lovainak és zenetermeinek gondozói, mind saját otthoni udvartartásaikkal körülvéve. Kúriáikat udvari pompával rendezték be, falaik márványa mára lyukacsos az Aranyszarv vizének sójától. A szent eunuchoknak, az udvari ceremóniák szakmunkásainak fele ezekben az utcákban lakik, másik felük pincehelyiségekben szétszórva a Baszileusz palotájában. A palotának a négy évszakra négy külön trónterme van, tizenkét fürdőháza a hónapok, húsz öltözője a római órák, háromszázhatvanöt hivatali és lakószobája az év napjainak száma után. A nyári trónteremben tartják az aranyoroszlánokat, a mechanikusan éneklő és repdeső ezüstmadarakat. Itt fogadják a barbár kapitányok követeit, akik az oroszlánok előtt ijedtükben földre vetik magukat. A tavaszi trónterembe szánták a porcelán vízilovak csoportját, melyet a Bazilissza öntött a kínai király által küldött recept szerint, a receptet negyven kopasz cseléd hozta Kínából, ők honvágyukban mind elpusztultak a felséges Baszileusz uralkodásának első évében.

akcentussal beszélt görögül

A palotából fedett út vezet a sportcsarnok, a Hippodrom felé, melyen, mint promenádon sétál a halál fel és alá. Itt volt valaha medvetáncoltató a Baszilissza és itt volt valaha pantomimes a felséges Baszileusz, mielőtt elődje, a kedélyes Alexiosz jókedvében egy hétre tábornokká nevezte ki. Tábornokságának egy hetét a felséges Baszileusz hadvezéri összeesküvés szervezésére használta fel és a hét végén letaszította Alexioszt trónjáról. A felséges Baszileusz albán parasztoktól származik, és a mai napig gúnyolják a Hippodromban, mert emlékeznek, milyen akcentussal beszélt görögül, mielőtt a palota eunuchjai fogszabályzót görbítettek a számára. A Hippodrom pályája alatt vannak a karbantartó brigádok szobái, ők takarítják a pályát a versenykocsik balesetei, a kék és zöld klubok csatározásai után. Máig legnagyobb munkájuk mégis a tavaszi kenyér-lázadás leverése utáni takarítás volt, a kegyes Baszileusz három felkelt városnegyed népét ölette le a nézőtéren. Aznap a homok és a márvány egyaránt vörösnek látszott a kenyérsereg vérétől.

A palota és a Hippodrom háromszöget nyit az óvárosban, a háromszög tenger felőli csúcsa a Sophia-templom mögött elterülő strand. Ez korábban kizárólag a pátriárkának és papjainak használatában állt, amíg a Baszilissza bebocsátást nem kért egy nyáron, hogy csendéleteihez kagylókat gyűjtsön. Itt találkozott a Baszilissza és a pátriárka egy júniusi napon, a Baszilissza egy gyöngyös fürdőruhán kívül nem viselt mást, vállán villogtak a medvecsíkok, azokból a napokból, amikor a táncoltatott vadak néha türelmüket elvesztve a Baszilissza felé kaptak karmaikkal. Ezen a forró napon a Baszilissza találós kérdést tett fel a pátriárkának, hogy megtudja, tagja-e az ariánus eretnekségnek, mely akkoriban a városban szedte áldozatait. A pátriárka azt hitte, okosan válaszolt, amikor elismételte a legutóbbi római zsinaton lefektetett hitelveket, de nem tudta, hogy a Baszilissza titokban a Róma-ellenes monofizita eretnekség híve. A pátriárka válaszát hallva a Baszilissza börtönbe vettette a főpapot. A pátriárka egy egész évet töltött a palota zárkájában, úgy, ahogy elfogták, fürdőköpenyben.

constantinople by giacomo franco

A pátriárka régi strandjának szélén, a Hippodrom közelében fekvő partszakaszt a köznép is látogathatja. Régen a játékok után a felséges Baszileusz és a Baszilissza ide jöttek fürdeni. A felséges Baszileusz lemosta magáról a pantomimesek fehér sminkjét és hagyta magát aranybarnára sülni a napon, akár földműves ősei. A strandokat az udvari eunuchok nem látogatják, egyrészt mert nem akarják elhízott és sápadt testüket a napon megmutatni, másrészt mert félnek a nép megvetésétől, mely mindenhová kíséri őket. Az eunuchok a tengerparti negyed privát fürdőházait használják, ott csak ők látják egymást, senki sem gúnyolja ki festett körmüket és szedett szemöldöküket. A palota pincéiben szétszórt és a kúrianegyedben élő eunuchok között az év legtöbb napján elkeseredett háború dúl, de húsvétok és karácsonyok örömére a palotabeliek meglátogatják a kintieket. Beülnek vacsorázni valamelyik előkelő vendéglőbe és rengeteg bort isznak. Amikor lerészegednek, az egész várost betölti sírásuk, ahogyan egymás után idézik fel megcsonkításuk történetét, hangosan gyászolva férfiasságukat.

Az eunuchokat a felséges Baszileusz is mélységesen megvetette trónra lépését megelőzően és azután. Az általuk görbített fogszabályzót még elfogadta, de az udvari szertartások és az eunuchok által üzemeltetett udvari konyha termékei ellen örökké lázadozott. Mégis, a Baszileusz tudja, hogy az eunuchok nélkül nem tudja kormányozni az államot. A Baszileusz ezért megtartja az eunuchokat, az eunuchok megtartják őt, így kölcsönös taszításban és szemrehányásban élnek együtt.

Konstantinápolyból egy út vezet ki: Remus sugárútja, mely a Baszileusz diadalmeneteinek hagyományos útvonala.

kép | wikimedia.org