Csongor Andrea

TÖBB SZÁLON FUTOK

[A 21. SZÁZAD FORGATÓKÖNYVEI]

TÖBB SZÁLON FUTOK
„A mutáció az evolúciós üzenet szerzője, a természetes szelekció pedig a DNS-nyelven írt szöveg szerkesztője”
Rédei P. György

Az egymásutániság minden eszközöm.
Mint kegytárgy készítője a szentolvasót,
fűzöm egymás után színes gyöngyeim
– betűk, karakterek, töréspontok, közök –,
a véges számú elemből
újra és újra kódolom magam,
egyetlen témám változataivá foszlom.
Idézek. Odázok. Időzöm. Ádázok?
Lélek és allélek dolga az egész.
Mutációimból majd megél odakinn,
amit az Ismeretlen Szerkesztő élni hagy.
Azután elölről újra.

kép | adobe.com