Birtalan Ferenc

AKNAVETŐ

[BECSAPÓDÁS]

AKNAVETŐ

apuval mentünk
a százados út és a hős utca kereszteződésénél
– ezt egészen pontosan tudom –
iszonyatos sivítást és robbanást hallottunk
hiába voltam edzett
az semmihez nem volt hasonlatos
filmeken látott bombázások jutottak eszembe
görcsbe rándult a tenyerem apu kezében
megtorpantunk a járda előtt
apu járt a fronton
nyugtatott
aknát lőttek a kerepesi temetőre
ott volt a becsapódás
elmúlt a veszély
megsimogatta a fejem és mentünk tovább

délelőtt
ezerkilencszázötvenhat novemberében
talán ötödikén vagy hatodikán

kép | fortepan.hu