Bene Zoltán

MÁS-VILÁG – ÉS MÉGIS UGYANAZ 2.

MÁS-VILÁG – ÉS MÉGIS UGYANAZ 2.

2024. április 27-én az eddig csak szakmai körökben ismert észak-amerikai óriásvállalat, az Other Worlds Co. bejelentette, hogy képes átlépni a párhuzamos világok közötti határokon. Dr. Martin Huang vezető kutató a Baltimore-ban tartott sajtótájékoztatón képeket mutatott egy párhuzamos valóságból, amelyben valóban létezik a Magyarország nevű állam, s ezt az országot ténylegesen magyarok lakják. Huang professzor visszautasította azt az újságírói fölvetést, miszerint a cég pusztán egy elterjedt legendát próbál manipulált felvételekkel validálni, és ígéretet tett arra, hogy néhány hónapon belül bemutat a nyilvánosságnak egy igazi magyart, mert, mint állítja, az Other Worlds Co. technológiai áttörés előtt áll, hamarosan nemcsak robotok, de emberi lények is közlekedhetnek majd a párhuzamos valóságok között. „Ám csak olyan emberek léphetnek a mi realitásunkba – hívta föl a jelenlévők figyelmét a kutató –, akiknek biztosan nincs megfelelője nálunk. Ez a tudományos felelősségvállalás minimuma. Márpedig a magyarok minden kétséget kizáróan ilyenek, hiszen emberemlékezet óta senki nem találkozott akár eggyel is, a tudomány mind ez idáig csupán alig hihető legenda mitikus lényeinek tekintette őket. És a mi valóságunkban azok is. Egyelőre.”

Dr. Huang beszámolója nagy port vert és ver föl világszerte. Az Avar Köztársaság és a Kabar Szabad Állam vezetői üdvözölték az Other Worlds erőfeszítéseit, közleményük értelmében alig várják, hogy elveszett testvéreikkel találkozzanak. Az Orosz Föderáció és a Közép-Európai Habsburg Egyesülés ugyancsak hitelesnek tartja az újvilági óriáscég bejelentését, egyszersmind kinyilvánították igényüket Magyarországra, ám ez ellen az Újvilági Törzsi és Népi Szövetség, valamint a Nyugat-Európai Egyesült Nemzetek Szervezete egyaránt hevesen tiltakozik.

szinte nyomtalanul

Mint arra a sajtótájékoztatón Dr. Huang is utalt, Dr. Marcus Maasreeti, a berlini Meister Eckhardt Tudományegyetem történésze két évvel ezelőtt a nagy múltú Das Licht der Vernunft (Az értelem fénye) című folyóiratban közzétett nagyívű tanulmányában, amely megjelenésekor a tudományos közvélemény gúnyolódását váltotta ki, arra tett kísérletet, hogy megmagyarázza, az ún. magyar legenda-paradoxont, vagyis azt, miként kerülhetett át egy egész ország az egyik valóságból egy másikba, szinte nyomtalanul. Maasreeti professzor az Other Worlds bejelentését követően egy televízió-showban hosszan ecsetelte elméletét és olykor a személyeskedésig merészkedve támadta kritikusait, végül kijelentette, hogy „amennyiben az általam két éve fölvetett kérdésre megnyugtató választ sikerül találni, az emberiség valamennyi problémájához megleljük majd a megoldókulcsot”.

A Földtanács a Világakadémia állásfoglalását kéri a kérdésben, az Akadémia azonban egyelőre kivár.

2005 júliusában – Farkas Attila Márton bevezetőjével – indítottuk MÁS-VILÁG című rovatunkat. A képzeletbeli, de nagyon is valóságos eseményeket, jelenségeket hírül adó írások a kívánatos Magyarországról szóltak. A rovatot most újraindítottuk.