Beney Zsuzsa

AZ ERDŐ

2004 november

AZ ERDŐ

Melyikünk indul előbb a homályos
úton oda, ahonnét senki sem
tért vissza eddig, és nincsen erő,
nincs Isten, aki újra visszahozza

és megváltoztassa múltját, hová
most átlép. A megkövült fák közé
melyek körülveszik egy pillanat
alatt. Egyszerre lesz por és borostyán

bezárva amaz erdő fáinak
gyantacseppjébe, mint keserű mézbe.
Már csak feloldozhatatlan bűnei őrzik
emlékét örökre a hideg éjszakában.

kép | Misha Sokolnikov, flickr.com