Tornay Mari

ÁRTÉR

1999 november

ÁRTÉR

hát a démonoknak akkor se higgyünk ha igazat mondanának?
főképp az ártérieknek ne?
a kanyar után a két tó közt ődöngőknek?
az ötágú csillagos kínai buszkocsma körül ólálkodóknak?
ami egy csangkori csatrogány?

ahol az ervin a főnök ül vastag aranyláncokkal ékesen?
a szakállas ervin?
üldögél fekete műanyagzsákkal takart kecskelábú mijénél?
ámde megtörténhet nincsen is nekije kecskéje?
ezért aztán nem is hívható nyurkának az a szegény pára?
s így föl se falhatná e pár marék akáciatüskét?

persze a kecskebéka meg az öregbéka minderre így?
WHAZ? VHUAZ? MHUAZ? MHAZ?
KÖZBEN AZ ASZTAL ELGYÁSZULT RÁNCAIBAN
ALGÁSODIK A MÚLT HETI ESŐVÍZ?
por? homok? sörhab?
alkonyattájt birkapörkölt?
jődögél a többi büfés?
kortyolászhatod az állott sörüket?

mivel innen jól látható a fiaskó?
az atlantisz?
mégiscsak elsüllyedne a terápia?
térdre roskadna az emelet?

bár az eseménysorozat alatt megfordulhat az idő?
ugyanakkor kicsusszanhat alólunk a tér?
HOTYHOTYHOTYHOTY HOTY érdeklődik az izgatott madár?
lehet ez a sóderkotró dinoszaurusz?
pofájában sódercsikorgással?
ha a motor fölbőg rád vicsorít?
a sódert szétnyílt fejpofájából kiengedi?
hideg hüllőszemével mellémered?
MIÉRT HOGY AZ ERVIN IS EGY HÜLLŐPOFÁJÚ ILLETŐ?
NAHÁT. hát helyettünk itt tó lesz?

az akadálytalanság fokozódáshoz vezethet?
misibácsi a féllábú légionárius félfalábbal úszik?
mankója billeg a vízen?
a katinéni csudálkozva lebeg? HOGY EZ EGY BANYATÓ?
megrendülve mered a kék égre?
köténye szétterül?
lifeg?

MIKÖZBEN MINDENEK ÚJULNAK?
VISZONT A PÜNKÖSDIRÓZSA ELOMLÓ SZIRMAI?
némán haldokolnak egy lezárt szobában?

az abroszon?
NETÁN BEAKADVA A STELÁZSICSÍKBA?

kép | shutterstock.com