Szilágyi Ákos

(allegória)

2014 november

(allegória)

Elmélet és Gyakorlat
féllábon ugrálnak
kapkodják a lábukat
tüzes platnin járnak

tüzes platni globális
megmondtuk előre:
ha mindent felzabál is
jól nem lakik Tőke

egyik lába feldagadt
másik biceg mankón −
felverni az árakat
bankok által jön Kohn

így megy ez már minálunk
így megy ezeréve
kiskapunkba kiállunk
kevélyen de kérve

szépen kérünk addig jó
mert ha kérünk jobban −
világ kérge mint dió
markunkban elroppan

az Elmélet porrá zúz
mindent ami gyártott
Gyakorlattól elámulsz:
nem ismer korlátot

„nem ismered tényeket −
ezért lázongsz ember!
miközben én tért nyerek
síppal-dobbal-webbel!”

bevonul a Gyakorlat
fakó lován léptet −
bugrokon átugorgat
nézi az Elmélet

ezt ide tedd azt oda! −
Elmélet csak ugrál
ortodox a kaloda
a Gyakorlat hátrál

álmodik az Elmélet
fűrészporban ébred
volt fej nincs fej − elképed:
jaj de régi képlet!

senkivel nem békülünk! −
érkezik a jóhír
vagy velünk vagy nélkülünk! −
kiáltja a hóhér

gyökerestül irtja ki
gizgazt mohart dudvát
ugar ura zsugori:
holnapot kérsz − ad má-t

öt gramm ólom − Elmélet
Gyakorlat próbája
kivágják: nincs kímélet!
zöld az élet fája!

Elmélet csak énekel
azt dalolja: bül-bül!
de port rajta vernek el
Gyakorlat ha görbül

Gyakorlat és Elmélet
vígan paroláznak
amire az elméd lelt
az lesz a te Házad

Elmélet és Gyakorlat
sárban dagonyáznak:
ez aztán a gyöngyélet!
népeket anyáznak

és eljön a Győzelem
úgy jön mintha menne
érzi hogy kell mennie −
fogy a nép türelme

hej ha egyszer feltámad
feltámad a tenger
borogatnak kukákat
mást a nép itt nem mer

mindegy most már − jó lesz így
így hogy semmi nem jó
nem államügy − szellemfrigy!
jog többé nem béklyó

Elmélet és Gyakorlat
kéz a kézben járnak
zöld vetést tipornak
aztán szánnak-bánnak

visszaszívnak Teremtést
majd csinálnak újat
régi helyett új vetést −
hegyek haj vajúdnak

kép | adobe.com