Ács József

VILÁGÖSSZEFÜGGÉSBEN

2007 november

VILÁGÖSSZEFÜGGÉSBEN

Mikor személy és név kapcsolatát vizsgáljuk, számtalan példát találhatunk arra, hogy a társadalmi szerep átalakulásával járó sorsfordulatok a név megváltozásával járnak. Az Ószövetség sok alakja szakrális szerepbe kerülve új nevet kapott Istentől. Aki szerzetesrendbe lép, szintén új nevet kap. A nők, mikor férjhez mentek, természetesnek tartották, hogy a státuszuk megváltozását nevük megváltozása is követi. Az emigránsok, akik más nyelvterületen kezdenek új életet, gyakran más, könnyebben kimondható nevet választanak maguknak, s amikor évtizedek múlva hazalátogatnak, zavarba jönnek, ha a régi nevükön szólnak hozzájuk – mintha összetévesztenék őket régi ismerősükkel, akire már csak homályosan emlékeznek. A nevünk tehát egy bizonyos világösszefüggésben betöltött szerepünk jele. Nem Uljanov, Dzsugasvili és Csermanek vezette a népet, hanem Lenin, Sztálin, Kádár. E példák alapján azt is hihetnénk, hogy a különböző nevek által kijelölt világok térben vagy időben elkülönülve léteznek egymás mellett, ez azonban tévedés lenne: ezek a külön világok egy időben és egy helyen – mintegy egymásban léteznek. Egy embernek akkor is lehet több neve, ha nem titkos ügynök. Gondoljunk például a becenevekre és a számkódokra! Aki édesanyja számára nyuszó, a férjének mókuska, a munkahelyén Ildikó, az az állam számára, aszerint, hogy milyen összefüggésben kerül elő a neve, csupán egy 9 vagy 10-jegyű számsor.

másik világba jelentkezik

A nevek mögött összesűrűsödik a sors és jelentéssel telíti azokat. Aki olvasta A nyomorultakat, annak lehet, hogy Jean Valjean neve súlyosabb, mert többet mond, mint lakótelepi szomszédjáé. A név mögött összesűrűsödő (nem feltétlenül személyes) sorstól próbált elszakadni az is, aki magyarosított. Aki nevet változtat, másik világba jelentkezik. Ma is előfordul, hogy valaki jellegzetes cigány neve helyett „magyar nevet” kér magának, azt remélve, ezzel kitörhet az előítéletek karámjából.

A nevek és identitások sokszorozódását leggyakrabban az internetes fórumok világában tapasztalhatjuk, ahol mindenki maga választotta néven (ún. nicken) szerepel. Nagy a kísértés, hogy aki hamisnak érzi a hozzászólásai nyomán másokban róla kialakult képet, azzal vegye elejét az elfogult értelmezésnek, hogy másik néven jelentkezik be. A fórumoknak így viszont állandó témája annak találgatása, mely nickek mögött rejtőzik ugyanaz a személy. Az is előfordul, hogy egy fórumozó különböző neveken ellentétes értelmű hozzászólásokkal gerjeszt vitát – a benne élő külön világok külön nevet kapnak. A nick mögött összesűrűsödött sors törlésének, lecserélésének és önkényes alakításának lehetősége – legalábbis ennek reménye – az oka, hogy Jean Valjean ellenlábasait, a legsúlytalanabb neveket a világhálón kell keresnünk.

A Van fogalmad? sorozat NÉV címszavához
Lásd még:
https://ligetmuhely.com/liget/nevek-es-nevmasok/
https://ligetmuhely.com/liget/a-nev-hatalma/
kép | jumpstory.com