Ács József

HÁBORÚS FESTMÉNY

2014 január

HÁBORÚS FESTMÉNY

Halk morajt küld a messzeség.
A villanytelep ablakában,
az üres négyszögben
egyetlen pőre körte ég.

Naphosszat feketén tátong
a havas tájra ásító üreg:
mint állkapocsban sárga fog,
benne emberi arc világít.

kép | shutterstock.com