Vörös István

A TÜRELEM SZONETTJE

1998 július

A TÜRELEM SZONETTJE

Vázlatkönyvébe a tér beír
néhány lebontott házat, templomot.
Kezéből kiesik a radír.
Egy sáros dűlőúton ácsorog.
Arcába apró kavicsot vág
türelmének próbája, a vihar,
a teret ide kocsin hozzák,
foglyul ejtik téglák százaival.
Fordul az év, a hold eltűnik,
Telik és elfogy az ördög arca.
Másféle túlvilágról dadog,
jószándéka őt hozza zavarba.
Beválthatják ígéreteit
a gazdátlanul ömlő napok?

kép | Albrecht Dürer, nga.gov