SZÁZADVÉGI ZÁRSZÁMADÁS (?), AVAGY A SZÁZAD SZERKEZETE